جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Punishments > Discretionary Correction

مرجح

Discretionary Correction  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153725

این مفهوم را دانلود کن: