جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التزویر  

نامرجح

  • تزویر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153728

این مفهوم را دانلود کن: