جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التصنیف السکانی  

نامرجح

  • تصنیف السکانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153732

این مفهوم را دانلود کن: