جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тағйироти иҷтимоӣ > Рушди иҷтимоӣ

مرجح

Рушди иҷтимоӣ  

نامرجح

  • رشد اجتمایی
  • тувсэъэе эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153735

این مفهوم را دانلود کن: