جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Punishments > Arrest

مرجح

Arrest  

اعم

نامرجح

  • Custody

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153736

این مفهوم را دانلود کن: