جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Society > Islamic Society

مرجح

Islamic Society  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153741

این مفهوم را دانلود کن: