جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

السلوک الاجتماعی > مؤهل لبیئة اجتماعیة

مرجح

مؤهل لبیئة اجتماعیة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153746

این مفهوم را دانلود کن: