جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه > جامعه سوسیالیستی

مرجح

جامعه سوسیالیستی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153752

این مفهوم را دانلود کن: