جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه شناسی > جامعه شناسی سیاسی > جامعه شناسی احزاب

مرجح

جامعه شناسی احزاب  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153756

این مفهوم را دانلود کن: