جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم الأجتماع > علم اجتماع السیاسة > علم اجتماع الاحزاب

مرجح

علم اجتماع الاحزاب  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153756

این مفهوم را دانلود کن: