جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم الأجتماع > علم اجتماع السیاسة > علم اجتماع الثورات

مرجح

علم اجتماع الثورات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153759

این مفهوم را دانلود کن: