جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه > جامعه معاصر

مرجح

جامعه معاصر  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153784

این مفهوم را دانلود کن: