جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جامعه > جامعه نوین

مرجح

جامعه نوین  

اعم

نامرجح

  • جامعه انبوه
  • جامعه مدرن
  • جامعه مصرفی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153785

این مفهوم را دانلود کن: