جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجرائم الاجتماعیة > الجرائم الاقتصادیة

مرجح

الجرائم الاقتصادیة  

نامرجح

  • جرائم الاقتصادیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153788

این مفهوم را دانلود کن: