جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Социальные преступники > Экономические преступники

مرجح

Экономические преступники  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153788

این مفهوم را دانلود کن: