جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جرایم اجتماعی > جرایم جنسی

مرجح

جرایم جنسی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153789

این مفهوم را دانلود کن: