جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Возрастные группы > Молодые лица

مرجح

Молодые лица  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153803

این مفهوم را دانلود کن: