جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ازدواج و خانواده > خانواده > خانواده های بی سرپرست

مرجح

خانواده های بی سرپرست  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153814

این مفهوم را دانلود کن: