جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ازدواج و خانواده > خانواده > خانواده های تک والدی

مرجح

خانواده های تک والدی  

نامرجح

  • خانواده های بدون پدر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153815

این مفهوم را دانلود کن: