جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ازدواج و خانواده > خانواده > خانواده های شهدا

مرجح

خانواده های شهدا  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153816

این مفهوم را دانلود کن: