جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الخدمات الاجتماعیة  

نامرجح

  • خدمات الاجتماعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153821

این مفهوم را دانلود کن: