جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Социальные Службы > Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации последствий стихийных бедствий (услуги)

مرجح

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации последствий стихийных бедствий (услуги)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153822

این مفهوم را دانلود کن: