جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اعتقادات عامة > الخرافات

مرجح

الخرافات  

نامرجح

  • خرافات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153826

این مفهوم را دانلود کن: