جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Deviance > Suicide

مرجح

Suicide  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153829

این مفهوم را دانلود کن: