جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Стратегяҳои Тағйироти иҷтимоӣ  

نامرجح

  • سْتْرَتِگیاهای تغییرات اجتمایی
  • роҳбурдҳое таҳаввулотэ эштэмоъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153835

این مفهوم را دانلود کن: