جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

رفتار جمعی  

نامرجح

  • رفتار توده ای

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153840

این مفهوم را دانلود کن: