جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Interethnic Relations  

نامرجح

  • Tribes Relations

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153848

این مفهوم را دانلود کن: