جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

باورهای عامه > طالع بینی

مرجح

طالع بینی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153895

این مفهوم را دانلود کن: