جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

باورهای عامه > فال گیری

مرجح

فال گیری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153909

این مفهوم را دانلود کن: