جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

کانون های اصلاح و تربیت  

نامرجح

  • دارالتادیب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153926

این مفهوم را دانلود کن: