جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Migrants > Gipsies

مرجح

Gipsies  

اعم

نامرجح

  • Gipsies

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153942

این مفهوم را دانلود کن: