جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مهاجران > کولی ها

مرجح

کولی ها  

نامرجح

  • کولیان

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153942

این مفهوم را دانلود کن: