جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پوشش > پوشش سنتی > لباس های ملی

مرجح

لباس های ملی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153949

این مفهوم را دانلود کن: