جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الألبسة > الالبسة التقلیدیة > الازیاء الوطنیة

مرجح

الازیاء الوطنیة  

نامرجح

  • ازیاء الوطنیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153949

این مفهوم را دانلود کن: