جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رفتار اجتماعی > مسئولیت اجتماعی

مرجح

مسئولیت اجتماعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153974

این مفهوم را دانلود کن: