جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Behaviour > Social Responsibility

مرجح

Social Responsibility  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153974

این مفهوم را دانلود کن: