جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

طالبو یدالعون > المعاقون

مرجح

المعاقون  

نامرجح

  • معاقون

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153980

این مفهوم را دانلود کن: