جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Искатели о помощи > инвалиды > Физические инвалиды

مرجح

Физические инвалиды  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153981

این مفهوم را دانلود کن: