جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

мададҷӯён > маъюбон > маъюбони ҷисмӣ

مرجح

маъюбони ҷисмӣ  

نامرجح

  • معیوبان جسمی
  • маълӯлонэ ҷэсмӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153981

این مفهوم را دانلود کن: