جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

сарчишмаҳои тагйирҳои иҷтимоӣ  

نامرجح

  • سرچشمه های تغییرهای اجتماعی
  • манобэъэ таҳаввулотэ эштэмоъӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153985

این مفهوم را دانلود کن: