جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الهجرة > الهجرة للخارج > الهجرة الدولیة

مرجح

الهجرة الدولیة  

نامرجح

  • هجرة الدولیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153996

این مفهوم را دانلود کن: