جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

миграция > Внутренняя миграция

مرجح

Внутренняя миграция  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153997

این مفهوم را دانلود کن: