جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Behaviour > Social Supervision

مرجح

Social Supervision  

نامرجح

  • Social Control

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154008

این مفهوم را دانلود کن: