جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Назарияҳои тағйирёбии иҷтимоӣ  

نامرجح

  • نظریه های تغییریابی اجتماعی
  • назарӣеҳое таҳаввулотэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154010

این مفهوم را دانلود کن: