جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رفتار اجتماعی > نهادی شدن

مرجح

نهادی شدن  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154016

این مفهوم را دانلود کن: