جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الحالة الزوجیة  

نامرجح

  • حالة الزوجیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154019

این مفهوم را دانلود کن: