جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Оворагардӣ  

نامرجح

  • آواره گردی
  • вэлгардӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154022

این مفهوم را دانلود کن: