جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

هدایا  

نامرجح

  • پیشکش
  • خلعت
  • هدیه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154023

این مفهوم را دانلود کن: