جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الهدایا  

نامرجح

  • الهدیة
  • هدایا
  • هدیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154023

این مفهوم را دانلود کن: