جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Харочоти тағйироти ҷамъиятӣ  

نامرجح

  • خراجات تغییرات جمعیتی
  • ҳазӣнэҳҳое таҳаввулотэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154024

این مفهوم را دانلود کن: